ข้อต่อท่ออ่อน

  • BLISS Connector B 2439.png
   ข้อต่อท่อ B 0419, B 0439 PPTPastic Protective Tube Connector ทำจากโพลีอมิน (ไนล่อน-6) น้ำหนักเบา ประกอบง่าย ทนทุกสภาพอากาศ
  • BLISS Connector L 2439.png
   ข้อต่อท่อ L 0419, L 0439 PPTPastic Protective Tube Connector90° ทำจากโพลีอมิน (ไนล่อน-6) น้ำหนักเบา ประกอบง่าย ทนทุกสภาพอากาศ
  • BLISS Connector B 0419 B 0439.png
   ข้อต่อท่อ B 2439 N.LFNylon Liquid-Tight Flexible Connector ทำจากโพลีอมิน (ไนล่อน-6) น้ำหนักเบา ประกอบง่าย มีความทนทานสูง
  • BLISS Connector L 0419, L 0439.png
   ข้อต่อท่อ L 2439 NylonN.LF 90º Nylon Liquid-Tight Flexible Connector ทำจากโพลีอมิน (ไนล่อน-6) น้ำหนักเบา ประกอบง่าย มีความทนทานสูง
  • BLISS Connector B 2101.png
   ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ B 2101 LF Liquid-Tight Flexible Connector ทำจากเหล็กหล่อ
  • BLISS Connector L 2101.png
   ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ L 2101 LF 90º Liquid-Tight Flexible Connector ทำจากเหล็กหล่อ
  • BLISS Connector N 2101.png
   ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ N 2101 LF 45º Liquid-Tight Flexible Connector ทำจากเหล็กหล่อ
  • BLISS Connector C2101.png
   ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ C 2101 LFR Liquid-Tight Flexible Rigid Connector
  • BLISS Connector E2101.png
   ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ E 2101 LFR Liquid-Tight Flexible Rigid Connector
  • BLISS Connector P2101.png
   ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ P 2101 LFR Liquid-Tight Flexible Rigid Connector
  • BLISS Connector B2102.png
   ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ B 2102 LF Liquid-Tight Flexible Connector
  • BLISS Connector L2102.png
   ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ L 2102 LF 90º Liquid-Tight Flexible Connector
  • BLISS Connector C2102.png
   ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ C 2102 LFR Liquid-Tight Flexible Rigid Connector
  • BLISS Connector E2102.png
   ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ E 2102 EMT Liquid-Tight Flexible EMT Connector
  • BLISS Connector P2102.png
   ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ P 2101 PVC Liquid-Tight Flexible PVC Connector
  • BLISS Connector B 2161.png
   ข้อต่อท่อ B 2161 PG Connector For A2066, A2067, A2017
  • BLISS Connector C 8096.png
   ข้อต่อท่อ C 8096 MS Connector For A2066, A2067, A2017
  • BLISS Connector B 1132-.png
   ข้อต่อท่อ B 1132 BS.LFScrew-In Flexible ConnectorBS.Liquid-Tight Flexible Connector
  • BLISS Connector C 1132.png
   ข้อต่อท่อ C 1132 BS.LFRBS.Liquid-Tight Flexible Rigid ConnectorCoupling Screw-In Flexible Connector
  • BLISS Connector E 1152.png
   ข้อต่อท่อ E 1152 BS.LFEBS.Liquid-Tight Flexible EMT ConnectorCoupling Screw-In Flexible Connector
  • BLISS Connector B 4432.png
   ข้อต่อท่อ B 4432 FLEX.Screw-In Flexible ConnectorConnector (Flexible Connector)
  • BLISS Connector B 0419 B 0439.png
   เคเบิ้ลแกน B 7439 CGCord Grip Cable Glandป้องกันสายไฟโยกหรือสายหลุด จากการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์
  • BLISS Connector L 2439.png
   เคเบิ้ลแกน L 7439 CG 90ºCord Grip Cable Glandป้องกันสายไฟโยกหรือสายหลุด จากการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์
  • BLISS Connector B 2439.png
   เคเบิ้ลแกน B 6419Nylon Cable Gland For N-FLEXCable Gland Plastic รัดสายไฟในท่อย่น N2017
  • BLISS Connector L 0419, L 0439.png
   เคเบิ้ลแกน L 6419 90ºNylon Cable Gland For N-FLEXCable Gland Plastic รัดสายไฟในท่อย่น N2017
  • BLISS Connector B 2439.png
   เคเบิ้ลแกน B 6439Nylon Cable Gland For LF Conduitเคเบิ้ลแกนท่ออ่อน กันน้ำ รัดสายไฟในท่อย่น N2017, A2067
  • BLISS Connector L 0419, L 0439.png
   เคเบิ้ลแกน L 6439 90ºNylon Cable Gland For LF Conduitเคเบิ้ลแกนท่ออ่อน กันน้ำ รัดสายไฟในท่อย่น N2017, A2067
  • B 7132 BLISS Connector.png
   เคเบิ้ลแกน B 7132 DZDie Cast Zinc Cable Glandป้องกันสายไฟโยกหรือสายหลุด จากการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์
  • N 7131 BLISS Connector.png
   เคเบิ้ลแกน N 7131 45ºMalleable Iron Cable Glandป้องกันสายไฟโยกหรือสายหลุด จากการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์
  • B 6132 BLISS Connector.png
   เคเบิ้ลแกน B 6132 LFLiquid-Tight Flexible Cable Gland ป้องกันสายไฟโยกหรือสายหลุด จากการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์
  • L 6132 BLISS Connector.png
   เคเบิ้ลแกน L 6132 LF 90ºLiquid-Tight Flexible Cable Gland ป้องกันสายไฟโยกหรือสายหลุด จากการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์
  • N 6131 BLISS Connector.png
   เคเบิ้ลแกน N 6132 LF 45ºLiquid-Tight Flexible Cable Gland ป้องกันสายไฟโยกหรือสายหลุด จากการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์
  • K 2196 BLISS Connector.png
   ปลอกใส่ท่ออ่อน K 2196 Ferrule ใช้กับท่อ A2017, A2067, A2066 และเคเบิ้ลแกลนบางรุ่น
  • M 1496 BLISS Connector.png
   ยูแคลัมจับท่อ M 1496Conduit Clip ใช้กับท่อย้น, ท่ออ่อน และท่ออ่อนกันน้ำทุกรุ่น
  • K2106 BLISS Connector.png
   ล็อคนัท K2106
  • A 2017 BLISS Connector.png
   ข้อต่อท่ออ่อน A 2017ใช้กับท่อ A2017
  • L 5439 BLISS Connector.png
   ข้อต่อท่ออ่อน L 5439 90ºใช้กับท่อ A2017
  • K2499 BLISS Connector.png
   ปลอกใส่ท่ออ่อน K2499ใช้กับท่อ A2017
Visitors: 84,870