ข้อต่อท่อ L 6132

เคเบิ้ลแกน L 6132 LF  90º
Liquid-Tight Flexible Cable Gland
ป้องกันสายไฟโยกหรือสายหลุด จากการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์

Visitors: 87,445