AL2009

  • al2009 325g..png
   จอยท์คอมเพาน์ด AL2009 ขนาด 325 g. สื่อไฟดี หยุดสนิมอลูมิเนียม ลดอุณหภูมิ ลดค่าไฟฟ้า ลดการซ่อมบำรุงAL/AL AL/CU เพิ่มหน้าสำผัส ป้องกันสนิมอลูมิเนียม เคลือบผิวคงสภาพ ไม่ละเหย -25°C to...
   ฿1,000
  • al120.png
   จอยท์คอมเพาน์ด AL2009 ขนาด 120 g.สื่อไฟดี หยุดสนิมอลูมิเนียม ลดอุณหภูมิ ลดค่าไฟฟ้า ลดการซ่อมบำรุงAL/AL AL/CU เพิ่มหน้าสำผัส ป้องกันสนิมอลูมิเนียม เคลือบผิวคงสภาพ ไม่ละเหย -25°C...
   ฿280
Visitors: 84,870