กิจกรรม


ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา


งาน Thailand Industrial Fair 2016

เวทีการค้าสมบูรณ์แบบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
Thailand Industrial Fair 2016 จะเป็นงานแสดงสินค้าสมบูรณ์แบบสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีความต้องการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องจักรกล และโซลูชั่นการแก้ปัญหาการผลิตอันทันสมัย รวมถึงโอกาสทางธุรกิจกับ บริษัทต่างๆ และบรรดาแบรนด์ชั้นนำของโลกด้วย


มุ่งเน้นเทคโนโลยีใหม่
งาน Thailand Industrial Fair 2016 จะเน้นการนำเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรม และการแก้ปัญหาทางธุรกิจมาจัดแสดงมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของภาค อุตสาหกรรมการผลิตของไทยและอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันและคว้าโอกาสทางธุรกิจใน อาเซียนที่กำลังมาถึง ทันทีที่มีการเปิดเสรีความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างชาติอาเซียน (AEC) อย่างเต็มตัว

 

Feature Zone 2016
เน้น เทคโนโลยีใหม่ๆและการแก้ ปัญหาด้านอุตสาหกรรม เพื่อสนองตอบความต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆ และการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม ในประเทศไทยและอาเซียน ในการยกระดับความได้เปรียบด้านการแข่งขันในยุคการค้าเสรี งาน Thailand Industrial Fair 2015 จึงมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆและการแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น

 

บรรยากาศภายในงาน

ต้องขอขอบคุณลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจ ในเครื่องมือช่างภายใต้ แบรนด์  ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุข      ซึ่งทำให้พวกเราชาว ROBINS ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับกิจกรรมนี้ โดยทางบริษัทได้มุ่งเน้นการสาธิต วิธีใช้เครื่องมือให้เต็มประสิทธิภาพ                เพื่อมุ่งสร้างสรรค์ ชิ้นงานคุณภาพให้กับช่างมืออาชีพ