ข้อต่อท่อ B 1132

ข้อต่อท่อ B 1132 BS.LF
Screw-In Flexible Connector
BS.Liquid-Tight Flexible Connector

Visitors: 41,602