ข้อต่อท่อ B 7439

เคเบิ้ลแกน B 7439 CG
Cord Grip Cable Gland
ป้องกันสายไฟโยกหรือสายหลุด จากการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์

Visitors: 41,600