ข้อต่อท่อ L 7439

เคเบิ้ลแกน L 7439 CG 90º
Cord Grip Cable Gland
ป้องกันสายไฟโยกหรือสายหลุด จากการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์

Visitors: 43,391