ข้อต่อท่อ L 6439

เคเบิ้ลแกน L 6439  90º
Nylon Cable Gland For LF Conduit
เคเบิ้ลแกนท่ออ่อน กันน้ำ รัดสายไฟในท่อย่น N2017, A2067

Visitors: 45,754