ข้อต่อท่อ N 7131

เคเบิ้ลแกน N 7131  45º
Malleable Iron Cable Gland
ป้องกันสายไฟโยกหรือสายหลุด จากการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์

Visitors: 45,754