ข้อต่อท่อ C 2012

ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ C 2102  LFR

Liquid-Tight Flexible Rigid Connector

Visitors: 45,754