ข้อต่อท่ออ่อน L 5439

ข้อต่อท่ออ่อน L 5439  90º
ใช้กับท่อ A2017

Visitors: 41,600